Kim Strien

Raoul Esseboom

November 23 2021

De workshop van Cryptotakkies was een hele interactieve, vlotte en informatieve manier van kennisoverdracht richting onze studenten. Het is waardevol dat het zo breed is opgesteld, waarin niet alleen crypto – de eerste interesse van de studenten wellicht – maar ook (juist) blockchain en het belang daarvan zo duidelijk aan bod is gekomen. Zowel de inhoud als de wijze van (digitale) communicatie was heel relevant voor de studenten en werd enorm gewaardeerd.