#35 Het Crypto imago

Raoul Esseboom

August 28 2023

Het Imago van Cryptocurrencies

Als je aan iemand buiten de financiĆ«le of technische wereld vraagt wat hij of zij over cryptocurrencies weet, is de kans groot dat het antwoord zich beperkt tot: “Is dat niet waar mensen snel rijk mee worden?šŸš€šŸš€” Nu ik zit zo opschrijf bedenk ik me dat dit in enkele gevallen ook geld voor mensen afkomstig uit de bovengenoemde sectoren. We zijn dus toe aan een rebranding van de crypto industrie. Maar de vraag is dan uiteraard: HoešŸ˜‚Ā !? Hoe kunnen we het imago van cryptocurrencies transformeren zodat dit eindelijk een weerspiegeling geeft van de veelzijdigheid en mogelijkheden die onvermijdelijk onderdeel worden van onze toekomst?

Meer dan alleen Geld Verdienen

Een van de meest voorkomende misvattingen over cryptocurrencies is dat het puur een middel is om snel rijk te worden. Hoewel er ongetwijfeld mensen zijn die aanzienlijke centen hebben verdiend šŸ’° door tijdig te investeren in virtuele muntjes gaat het verhaal van crypto veel verder dan alleen “plussen” (financieel gewin).

šŸŒ KPMG wordt matties met bitcoin

Met dank aan het recent uitgekomen rapport van KPMGBitcoins role in the ESG imperative‘, lijkt er ook een genuanceerder verhaal over de directe en indirecte uitstoot en het energieverbruik van bitcoin te ontstaan. Het rapport vermeldt dat bitcoin grofweg 110 terrawattuur aan energie per jaar verbruikt. Dit komt overeen met 0,55% van het totale energieverbruik wereldwijd. Echter, het werkelijke vraagstuk zit hem niet zozeer in het verbruik an sich. Immers, alles dat “leeft” heeft energie nodig. In tijden van schaarste is het essentieel dat we het energieverbruik op een verantwoorde wijze verdelen. Maar het is minstens zo cruciaal om naar de herkomst en de “creatie” van deze energie te kijken.

Cryptotakkies Energy bitcoin

Kleine strijders

Net zoals bitcoin energie verbruikt voor zijn functioneren, hebben levende organismen energie nodig voor hun overleving. Ik herinner me nog goed de biologielessen van de middelbare school, waar we het hadden over de “kleine fabriekjes” in onze cellen. Deze kleine strijders, de fabriekjes, die verantwoordelijk zijn voor onze energieproductie, die heten mitochondriĆ«n.

En misschien denk je nu “Wat is dit nou weer voor gekke vergelijking!?”. Nou, in mijn optiek is de vergelijking tussen bitcoin (en eigenlijk alle systemen) en biologie is niet zo vergezocht. Neem bijvoorbeeld de ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) miners, gespecialiseerde hardware voor het mijnen van cryptocurrencies. Net zoals mitochondriĆ«n zo efficient mogelijk ons voedsel omzetten naar bruikbare energie voor ons lichaam, zijn ASIC miners geoptimaliseerd voor energie-efficiĆ«ntie in de cryptowereld. Beide systemen, hoewel functionerend in (ja ik weet het) totaal verschillende contexten, vertegenwoordigen een vorm van evolutie in de richting van energie-efficiĆ«ntie.

Het is gruwelijk om te zien hoe technologische en biologische systemen een soort van parallellen laten zien in hun groei naar efficiƫntie. en onthoudt aub dat het niet alleen gaat over de hoeveelheid energie die we verbruiken. De herkomst van de energie (die ook jouw telefoon in gaat), daar zou het vaker over moeten gaan.

Een Conservatieve Crypto Wereld?šŸ˜¶

Hoewel het paradoxaal lijkt (gezien het vernieuwende karakter van cryptocurrencies), heeft de crypto-community ook ontzettend veel conservatieve kanten. Aspecten waar ik me soms enorm aan erger, zoals de onderlinge stammenstrijd. Eerder schreef ik hier al over in een andere blogpost. Begrijp me niet verkeerd: ik ben absoluut voor het belichten van slechte projecten en scams, maar soms mag er ook wel wat meer verbinding worden gezocht.

Dat er soms wat piept en kraakt in zo’n nieuwe industrie is helemaal niet vreemd. Elke technologie, hoe baanbrekend ook, heeft tijd nodig om te rijpen, zich aan te passen en te groeien. De cryptowereld bevindt zich momenteel in zo’n groeifase. Er is dringend behoefte aan diversiteit, nieuwe ideeĆ«n en mensen die buiten de traditionele kaders denken.

Meer Mensen, Meer Groei

Als we echt willen dat cryptocurrencies van dat ‘snel-rijk-worden-imageā€™ afkomen en veel meer worden gezien als een vette technologische revolutie, dan zullen we veel meer de verbinding moeten trekken met de reĆ«le wereld. De wereld waarin wij als mensen leven. En daarom hebben we ook meer inzichten nodig van mensen met verschillende achtergronden. We hebben meer verhalen nodig die vertellen wat de toegevoegde waarde van cryptocurrencies in de echte wereld is. Meer denkers die gerichte vragen stellen over de al ontwikkelde oplossingen en de nog te ontwikkelen oplossingen. Mensen die misschien denken dat ze geen denker zijn, maar die moeten beseffen dat de vorming van de wereld ook gedeeltelijk in hun handen ligt. Dus als jij invloed wilt hebben, sta op en help mee!

Ook interessant