#66 Win in de bullmarkt met altcoins 🪙

Nicole Wong-Swie-San

February 29 2024

Hoe je in de bullmarkt kan winnen met altcoins 🪙

We hebben het de afgelopen tijd in de blogposts veel gehad over blockchain en Bitcoin. Naast Bitcoin zijn er ook andere cryptocurrencytoepassingen waarvoor blockchain wordt gebruikt. Deze andere cryptocurrencies, anders dan Bitcoin, worden altcoins genoemd. De term ‘altcoins’ is een samentrekking van de woorden ‘alternative’ (alternatief) en ‘coins’ (munten). Kortom, de andere munten ten opzichte van Bitcoin (BTC).

Altcoinprojecten zijn oorspronkelijk ontstaan als verbeteringen van het gepubliceerde Bitcoin-systeem, maar groeiden al snel uit tot verbredingen van de blockchain-toepassing en -functionaliteit. Een zeer bekende is Ethereum, een van de eerste bekende altcoins, die al een lange tijd op de tweede plek in de cryptomarkt staat. Dit altcoinproject begon met het inzetten op meer schaalbaarheid en flexibiliteit met als doel een breder gebruik van blockchain-technologie. Na Ethereum volgden vele andere altcoins met verschillende (technologische) functionaliteiten en doelen. Met het ontstaan van al deze altcoins groeide ook de interesse om hierin te investeren. Hoe doe je dat het best anno 2024, en waar vind je die altcoins om vervolgens te profiteren tijdens de bullmarkt?

Raoul en Rifa gingen in aflevering #22 ‘Get Rich’ van de Cryptotakkies Podcast onder andere hierover in gesprek met Michaël van de Poppe (@Cryptomichnl). In deze blog komen enkele van de besproken onderwerpen terug, en nemen we samen ook een diepere duik in de wereld van altcoins. Zullen we beginnen?

In deze blogpost staan we samen stil bij:

  • Wat altcoins zijn en doen
  • Hoe je het best altcoins kunt spotten
  • Hoe je goed onderzoek kunt doen naar altcoins voor je investeringen
  • Hoe je kunt winnen in de bullmarkt

Zoals je deze week hebt gezien, is de prijs van Bitcoin (BTC) enorm gestegen. Op woensdag 28 februari 2024 heeft het digitale goud de waarde van 60.000 USD bereikt. Omdat de prijs van Bitcoin stijgt, zullen veel mensen verkopen om winsten te pakken. Die gelden stromen meestal door naar altcoins. Het is daarom belangrijk om goed onderzoek te doen naar de altcoins waarin je wilt investeren. Marktmanipulatie is op dit moment een zeer reëel onderwerp.

 

Wat zijn en doen altcoins? 👛

Altcoins zijn in de cryptowereld de term voor alternatieve munten. Alternatief, omdat ze ten opzichte van Bitcoin anders zijn. Wanneer men naar altcoins verwijst, maakt men altijd de vergelijking met Bitcoin; dus alle andere munten dan Bitcoin zijn de alternatieve munten.

Zoals in de introductie benoemd, zijn altcoins ontstaan vanwege de behoefte om de toepassing van blockchain te verbreden. Ethereum had bijvoorbeeld als missie een flexibeler en uitgebreider platform aan te bieden voor de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties. Op deze manier kon Ethereum een open, gedecentraliseerd internetecosysteem faciliteren, iets waar Bitcoin veel meer gericht was op het zijn van een digitaal alternatief voor geld. Na Ethereum kwamen er veel andere cryptocurrencies. Vergelijkbare altcoins als Ethereum, met vergelijkbare doelen maar andere technieken, zijn Solana (SOL) en Cardano (ADA). De verschillen tussen altcoins zitten voornamelijk in de toepassing. Bijvoorbeeld een andere of verbeterde consensusmechanisme voor het valideren van de transacties op de verschillende blockchains. Naast het proof of work (PoW)-mechanisme van Bitcoin, kwamen er ook proof of stake (PoS), proof of time (PoT), proof of capacity (PoC), enzovoort. Daarnaast verschillen de altcoins ook in de functionaliteiten en doelen van de projecten. Deze altcoins keken verder dan het doel om een alternatief te zijn voor geld. De altcoins richten zich bijvoorbeeld op snellere en efficiëntere manieren om transacties te verwerken (bijv. Litecoin en Ripple), het waarborgen van de privacy van gebruikers (bijv. Monero en Zcash), het aanbieden van financiële diensten zoals lenen en handelen (bijv. Uniswap en Aave), het behouden van een stabiele waarde van een specifieke asset (bijv. Tether en USD Coin), de mogelijkheid om tussen blockchains te communiceren (bijv. Polkadot en Cosmos), enzovoort. Naast deze voorbeelden zijn en komen er nog steeds talloze andere innovatieve oplossingen waar altcoinprojecten aan bouwen. Het is goed om te realiseren dat NFT-projecten ook altcoins aanbieden ten behoeve van hun diensten. De blockchainsector en -technologie blijven zich ontwikkelen. Het is en blijft daarom zeer interessant om te investeren in deze munten.

Er zijn ook altcoins waarbij het nut, een duidelijk doel en de waarde ver te zoeken zijn. Vaak zijn dit projecten van makers die alleen als doel hebben om geld te verdienen. Dit soort projecten lijken vaak te goed om waar te zijn. Deze munten noemt men in de cryptowereld shitcoins. Het zijn altcoins met weinig tot geen waarde. Het is daarom belangrijk om goed te spotten waarin je investeert. Shitcoins kun je onder andere spotten door overdreven marketing (door derden), de aanwezigheid van pump-en-dumpschema’s, kopieën van andere projecten en slechte (of geen) informatie over ontwikkel- en ondersteuningsteams. Maar hoe spot je dan goede altcoins voor je investeringen?

 

Waar en hoe kun je altcoins spotten?

Altcoins kun je veel en overal tegenkomen. Dat is het leuke, maar ook het uitdagende. Blockchaintechnologie is openbaar toegankelijk. Dit betekent dat bijna iedereen toegang heeft tot de code om een eigen blockchain op te zetten met een bijbehorende munt. Op deze manier kan dus ook bijna iedereen een munt met bijbehorend verdienmodel bedenken en online verkopen. Waar kom jij als geïnteresseerde deze altcoins voor investeringskansen tegen?

⚠️ Let op: in Nederland kan niet iedereen zomaar een altcoin maken, dit kan wel veel in het buitenland. Lees de MICAR-wet- en regelgeving voor de juiste regels.

Vaak gebruiken altcoins marketingstrategieën in combinatie met social media in samenwerking met financiële influencers (finfluencers) om bekend te worden in de markt. Met name onder (onbewuste) jongeren. Deze manier van marketing wordt veel en schreeuwerig uitgevoerd door onder andere shitcoins. Door de manier waarop ons leven is ingericht, geloven veel mensen, en dus ook jongeren, dat geluk en rijkdom in materiële zaken zitten. Hierdoor raken veel mensen, en vooral jongeren, beïnvloed en geloven ze dat investeren en traden in munten die snel veel geld kunnen opleveren een goede strategie is.

We spraken in de podcast ook met Michaël van de Poppe hierover. Hij wees op de rol van KOL-samenwerkingen. Dit zijn samenwerkingen met Key Opinion Leaders – mensen die vanuit hun eigen investering in een bepaald altcoinproject ook promotiewerk doen voor die altcoin. De cryptomarkt is volatiel en kan beïnvloed worden door hype en speculatie. Het is daarom van groot belang om voor je besluit te investeren, goed onderzoek te doen naar de achtergronden van altcoins en mensen die bekendheid over ze verspreiden. Finfluencers staan er ook om bekend promotie te maken voor specifieke altcoins. Verder hebben we ook met Michaël gesproken over de rol van MICAR in het handelen door KOL’s. Zij lopen het risico (on)bewuste) marktmanipulatie uit te oefenen, doordat ze (online) promotie maken voor altcoins waarin ze zelf geïnvesteerd hebben. Volgens MICAR moet hier binnenkort verandering in komen.

Je kunt altcoins naast verspreiding via onder andere financiële influencers ook op andere manieren tegenkomen. Dit zijn enkele van die manieren:

  • Exchanges – dit zijn veelal altcoins die al verhandeld kunnen worden. Voorbeelden zijn Bitvavo, CoinMerce en Binance.
  • Crypto-marktinformatie- en analysewebsites of -platformen. Ook dit zijn veelal altcoins die al verhandeld kunnen worden. Voorbeelden van deze platformen zijn CoinMarketCap en CoinGecko.
  • Op (eigen) websites, forums, nieuws en social media.
  • Via Initial Coin Offerings (ICO’s). Dit is een manier om in een vroeg stadium te kunnen investeren in digitale tokens gekoppeld aan een startup in de Web3-ruimte. Dit is vergelijkbaar met de Initial Public Offerings (IPO’s) in de traditionele financiële markten.
  • Er zijn online veel netwerken en communities die informatie verspreiden over altcoins. Dit kan ook in je eigen vriendengroep of netwerk zijn. (Informeer je daarom altijd aanvullend en goed.)
  • NFT-platformen.

Je kunt altcoins spotten en onderzoeken voor je lange- en kortetermijninvesteringen. Er zijn een aantal onderdelen waar veel naar wordt gekeken bij het onderzoeken van altcoinprojecten.

 

Altcoin-onderzoek 🔎

Het meest voor de hand liggende is de innovatie en het unieke nut van een project ten opzichte van de marktvraag. Kijk of er legitieme ontwikkel- en ondersteuningsteams verbonden zijn aan de projecten, zodat je garantie hebt als gebruiker of investeerder. Bekijk of en hoe zij marketing voeren voor hun projecten. Bekijk de liquiditeit, het gebruik en het businessmodel (tokenomics) van de munten. De projectdocumentatie, waaronder ook de whitepaper en de code van een project, alsook de visie en roadmaps. Deze documentatie laat zien dat er gewerkt wordt aan een product. Aanvullend is het ook goed om naar de prijsactie-informatie te kijken in combinatie met de marktkapitalisatie. Hoge marktkapitalisatie en veel prijsactie kan duiden op interesse vanuit de markt. Het is van belang om d.m.v. deze informatie een volledig beeld te krijgen van het bestaansrecht, de haalbaarheid, de gezondheid en toekomst van een altcoinproject. Als je eenmaal hebt besloten welke altcoins je toevoegt aan je portfolio, dan is het goed om naar de bewegingen in de markt te kijken. Hier zijn enkele interessante statistieken voor.

 

Metrics om altcoinseizoen te spotten 📈

Er zijn een aantal statistieken (metrics) die het altseizoen kunnen voorspellen, waarmee je als investeerder indicaties kunt ontvangen over te verwachten bewegingen in de markt. Bitcoin is de trekker van de cryptomarkt. Volgens de theorie van de cryptomarktcyclus valt het altcoinseizoen in de euforie- of distributiefase. Dit is de top van de marktcyclus, waar de vroege investeerders hun posities beginnen te verkopen. De markt is vaak zeer volatiel in deze fase, met zowel hoge pieken als diepe dalen in de prijzen. Lees deze blog voor meer informatie over de cryptomarktcyclus. Naast het herkennen van deze fase en daarmee het altcoinseizoen, zijn er een aantal statistieken of tools die je kunnen helpen. Hiermee kun je de markt steeds beter begrijpen en je voorbereiden.

⚠️ Let op: deze statistieken zijn ‘lagging indicators’, wat betekent dat zij altijd voorspellingen doen op basis van data uit het verleden. Deze voorspellingen zijn niet altijd gegarandeerd in de toekomst en bieden dus geen garantie.

De prijsactiepatronen (technische analyse) laten de schommelingen in de prijzen zien. De Bitcoin-dominantie-index, waarbij een afnemende trend in Bitcoin kan wijzen op toenemende interesse in altcoins, kan een indicatie zijn voor een altcoinseizoen. Vandaag stond de BTC-dominantie op Trading View op ongeveer 55%. In verhouding tot de altcoins betekent dit dat er op dit moment een groter deel interesse in BTC is.

Market Cap BTC Dominance
Market Cap BTC Dominance – Trading View , bezocht op 29-02-2024

Een andere indicator is de Moving Averages (MA). Deze statistiek toont bijvoorbeeld de 50-daagse en 200-daagse moving averages. Als de prijzen van altcoins consequent boven deze gemiddelden handelen, kan dit duiden op een sterk altcoinseizoen. De altcoin-marktkapitalisatie-metric, de totale waarde van alle altcoins samen, toont bij een snel toenemende en aanhoudende groei aan dat er mogelijk een altcoinseizoen aankomt. De Altcoin Season Index van Blockchain Center geeft ook een indicatie of het nu altcoinseizoen is of niet. Deze index is gebaseerd op de prestatie van de top 50 munten. Als 75% daarvan gedurende 90 dagen beter presteert dan BTC, dan kan dat wijzen op een altcoinseizoen. Toenemende (social) media-aandacht voor altcoins is niet direct een meetbare indicator, maar het toont wel aan dat er meer mensen actief zijn in het handelen met altcoins. Er zijn nog veel andere (gecombineerde) metrics waarmee je je altcoinonderzoek kunt uitbreiden. Wij vinden het interessant om hier meer diepgang aan te geven. Heb je interesse, laat het ons weten.

 

Winnen in de bullmarkt 🏆

Tijdens de podcast hebben we ook gesproken over manieren hoe je kunt winnen in de bullmarkt. De bullmarkt lijkt eraan te komen. Het is goed om te weten dat Bitcoin wordt gebruikt als maatstaf voor de stabiliteit van de cryptomarkt. De gemiddelde temperatuur van de markt is afhankelijk van de fluctuaties van BTC. De cryptocurrencymarkt kent een vierjaarscyclus van twee keer een bearmarkt en twee keer een bullmarkt. De bullmarkt begint altijd met veel interesse in Bitcoin (BTC) en vervolgens Ethereum (ETH). De verdiensten en winsten daarvan gaan naar altcoins. Er valt veel geld te verdienen tijdens het altcoinseizoen. Hoe kun jij winnen in de bullmarkt met altcoins?

Het is slim om nu jouw portfolio op te zetten. Volgens Michaël is het nooit te laat om te beginnen. Kies een financiële visie uit die past bij je leven en toets elk besluit dat je gedurende jouw investeringsreis tegenkomt aan deze visie. Je portfolio moet voorzien zijn van een korte- en langetermijnvisie met passende doelstellingen. Gebruik dan de informatie die in deze blog staat om goed onderzoek te doen naar de coins die je wilt toevoegen aan je portfolio. Gebruik onder andere de metrics hierboven om altcoinseizoen te spotten en ga met je plan onder de arm slim aan de slag. Het is goed om je via social media te informeren over altcoins, maar probeer ook de nieuwskanalen te volgen en alleen contentmakers die echt bijdragen aan je onderzoek. Niet degenen die je vanuit één perspectief hypen over een coin. Gebruik je gezonde verstand en houd je morele kompas in de gaten 🧭

 

Samengevat

Altcoins zijn projecten die oplossingen met andere doelstellingen bieden ten opzichte van Bitcoin. De coins worden op veel verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij veel mensen, waaronder jongeren. Er bestaan ook shitcoins die veel risico’s met zich meebrengen. Het is daarom goed om grondig onderzoek te doen alvorens je korte- en langetermijninvesteringen doet. Stel een goed portfolio samen met een duidelijk doel, boven- en ondergrens en houd je gedurende de highs en lows van de markt goed aan je plan. Zoals Michaël zegt in de podcast: gebruik je gezonde verstand en negeer onduidelijke bronnen op social media.

Veel bronnen stellen dat de halving de bullrun echt zal aanjagen. Als BTC deze week al naar 60k USD is gestegen, ben ik benieuwd wat er rondom en na de halving in april 2024 zal gebeuren. Doe goed je onderzoek en blijf al het relevante nieuws volgen. Zoals we in de podcast besproken hebben, is het slim om bepaalde social media-apps 😉 te vermijden, of in ieder geval de juiste mensen te volgen die goede informatieve content leveren waarmee jij jouw eigen altcoinonderzoek grondig kunt uitvoeren. Het altcoinseizoen komt er hoogstwaarschijnlijk aan. In de woorden van Andu: ‘Stay woke, don’t go broke’ 💪🏾

⚠️ Let op: met de voorbeelden in onze blog doen wij geen partijdige uitspraken. Wij geven ook geen investeringsadvies. Dit zijn allemaal voorbeelden om te bekijken waarmee je kunt herkennen wat relevante, doelgerichte altcoins zijn. Houd er ook rekening mee dat je bij investeringen te maken krijgt met onzekere inkomsten. Bepaal daarom altijd eerst je risicoprofiel. Blijf de markt in de gaten houden om je onderzoek aan te vullen met trends en invloeden op de markt 🔍

 

Wil je ook een keer meedoen met een livegesprek?

Houd onze socials in de gaten voor de volgende livepodcast. Als je als eerste op de hoogte wilt zijn van onze (live)evenementen of een informatieconsult wilt plannen, word dan lid van onze (exclusieve) Discord Community.

Je kunt ons volgen via Instagram, TikTok en Linkedin.

 

 

Geschreven door Nicole Wong-Swie-San

Ook interessant