#25 Wat houdt de Ethereum merge in?

Raoul Esseboom

September 18 2022

De Ethereum merge is zover!

Het Ethereum Mainnet heeft de overstap naar zijn nieuwe Proof of Stake consensuslaag ‘Beacon Chain’ gemaakt. Voor de klimaatactivisten onder ons goed nieuws, want de merge zorgt ervoor dat het energieverbruik (naar eigen zeggen) verminderd zal worden met 99,95%! 

En ik hoor je al denken? Maar waarom dan? Nou, omdat Ethereum nu dus de overstap maakt van Proof of Work (waarbij computertjes rekenkracht gebruiken om blokken te mogen toevoegen aan de Ethereum blockchain), naar Proof of Stake. Dit is dus een einde voor de miners die Ether aan met minen waren en daarmee een aardig zakcentje verdienden.

Ethereum, de super computer

Ethereum, vaak beschreven als “super computer” is; een open source, globaal gedecentraliseerde computerinfrastructuur die bepaalde programma’s uitvoert. Men noemt deze programma’s: smart contracts. Een smart contract bestaat uit geprogrammeerde afspraken en regels, die elkaar opvolgen. Smart contracts worden vaak beschreven als een ‘als dit, dan dat’ statement. Dit betekent dat er bij de uitvoer van een bepaalde actie, er automatisch een andere actie wordt uitgevoerd! Het programma leest de code en onderneemt automatisch actie als bepaalde gebeurtenissen zich voordoen. Een simpel voorbeeld hiervan kan het uitvoeren van een betaling zijn als je hebt gewerkt. Na het verrichte werk zou je, met een bewijs dat het verrichte werk daadwerkelijk echt is verricht, meteen kunnen worden uitbetaald! Het systeem controleert of de actie “verricht werk” voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Ethereum is gestart met het idee om een blockchain voor “algemene” doeleinden te maken die ook exact voor die verschillende doeleinden kon worden geprogrammeerd. Maar zoals alles snel veranderd in de crypto space, veranderde ook dit gedachtegoed. Al snel snel breidde de visie van Ethereum zich uit tot een platform voor het programmeren van decentrale applicaties (ook wel Dapps genoemd).

Van Proof of Work naar Proof of Stake

Ik hoor je al denken ‘Overstappen van Proof of Work naar Proof of Stake?? WT#@$$!??”.

Hier even een opfrisser: Al die tijd maakte Ethereum gebruik van het Proof of Work (PoW) consensus mechanisme. Dit is een mechanisme waarbij de consensus (de gezamenlijke overeenkomst) tussen computertjes wordt georganiseerd door het “bewijzen” van een stuk geleverde rekenkracht door individuele computertjes. Zie het als een soort wedstrijd tussen computertjes, die zo snel mogelijk een juist getal moeten gokken. Het vinden van zo een correct getal kost veel rekenkracht, maar levert uiteindelijk wel wat op! Namelijk het mogen toevoegen van een block, vol met gemaakt transacties. En voor het toevoegen aan dat block krijgt één specifiek computertje (de winnaar) een beloning. Het winnen van blokken door het leveren van rekenkracht, is met de overstap op Proof of Stake verleden tijd.

leren over crypto
Cryptotakkies rekenkracht

Proof of Stake werkt namelijk anders dan PoW. Bij Proof of Stake (hierna PoS), een methode waarmee een blockchain protocol het doel heeft gedistribueerde consensus te bereiken, wordt er namelijk voor het toevoegen van blokken en het valideren van transacties geen gebruik gemaakt van de zogeheten miners, maar van validators. Deze validators zijn vanaf nu dus verantwoordelijk voor het opslaan van data, het verwerken van transacties en het toevoegen van blokken aan de Ethereum blockchain. PoS vraagt gebruikers om het eigendom van een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency (hun belang in het netwerk) te bewijzen om deel te kunnen nemen aan de validatie van transacties. Iedereen die de basis cryptocurrency (Eth) van de blockchain heeft, kan een validator worden door een speciaal type transactie te verzenden waarmee hun ether in een storting wordt vergrendeld. Daarvoor is het vereist dat validators eerst minimaal 32 ETH storten op een account om de validator software te activeren (geen goedkoop geintje).

Alle validators doen om de beurt een voorstel en stemmen over de geldigheid van het volgende blok. De kracht van de stem (gewicht) van elke validator hangt af van de grootte van zijn initiële inzet. Belangrijk om te weten, is dat een validator het risico loopt zijn aanbetaling te verliezen als de meerderheid van de validators het blok afwijst waarop ze het hebben ingezet. Maar andersom kunnen validators een kleine beloning verdienen die is evenredig met hun gestorte inzet als het blok door de meerderheid wordt geaccepteerd.

Ethereum Beaconchcian
Bron: Beaconcha.in

Wat houdt de Ethereum merge in?

Een quote van ethereum.org:

“De Merge vertegenwoordigt de samenvoeging van de bestaande uitvoeringslaag van Ethereum (het Mainnet dat we vandaag gebruiken) met zijn nieuwe proof-of-stake consensuslaag, de Beacon Chain. Het elimineert de noodzaak voor energie-intensieve mijnbouw en beveiligt in plaats daarvan het netwerk met behulp van uitgezette ETH. Een echt spannende stap in het realiseren van de Ethereum-visie: meer schaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.”

Klinkt veelbelovend toch!

Ethereum merge Cryptotakkies
Ethereum merge

Sharding

De samenvoeging vormt trouwens ook de basis voor toekomstige schaal-upgrades, waaronder sharding (het versplinteren van data). Het is een methode waarbij het benodigde verrichte werk om transacties te kunnen valideren wordt verdeelt over meerdere computertjes. Bij sharding zijn er (als ik het goed begrijp) meerdere nodes die samen in een shard zitten verantwoordelijk voor hun “eigen” transacties. Inplaats van dat alle computers dezelfde transacties moeten controleren op correctheid, wordt er nu één gedeelte gecontroleerd door een groep computertjes, en een ander gedeelte door een andere groep computertjes. Een van de eerste partijen die sharding ook als oplossing toepaste was Zilliqa (paste dit overigens wel toe met PoW).

Sharding is een proces waarbij oorspronkelijk weinig communicatie tussen verschillende shards nodig is. Elke shard doet zijn eigen werk en gezamenlijk werken alle shards in parallel. Dit terwijl communicatie in een decentraal netwerk juist ontzettend belangrijk is. Maar goed, dit soort technische zaken gaan soms ook mijn pet te boven. Ik zal proberen hier in de aankomende periode hier meer onderzoek naar te doen zodat ik het beter kan uitleggen.

Moet je iets doen om je klaar te maken?

Moet je je zorgen maken? Nou, om antwoord te geven op de eerste vraag, NEE GAP! Op ethereum.org geven ze aan dat je niks hoeft te doen, en je ook geen zorgen hoeft te maken over al die duizenden ETH die je in je wallet hebt zitten… Tenzij je natuurlijk domme dingen gaat doen en klikt op links die scammers naar je toe zullen sturen naar aanleiding van de merge (en die kans is groot). Inplaats van je zorgen te maken zul je dus wel ontzettend alert moeten zijn op het verkrijgen van desinformatie, en info die er toe leidt dat je alsnog de lul bent…

Oke enough for today! Wil je meer over de merge lezen? Klik dan op de onderstaande button.

Happy Merge!! ❤️

Meer lezen over de merge

Ook interessant