#19 Bitcoin VS Ethereum

Raoul Esseboom

May 12 2021

Bitcoin VS Ethereum

Deze blogpost is uitgebracht op 05-12-2020

 

Bitcoin en Ethereum zijn twee verschillende technologieën met verschillende doeleinden! Naast bitcoin zijn er nog een hoop alternatieve coins die naar alle waarschijnlijkheid ook hun opmars zullen maken. In een wereld waarin verschillende systemen met elkaar kunnen samenwerken, is het ook niet ondenkbaar dat bitcoin en Ethereum, op de korte termijn, goed kunnen samenwerken.

Hoe werkt Ethereum?

Ether (ETH) wordt gebruikt om transacties op het Ethereum netwerk te stimuleren. Bovenop dit Ethereum netwerk kunnen weer tokens worden gebouwd, maar er zijn nog wel ether’s nodig om een token te kunnen verzenden, en een transactie mogelijk te maken. Het Ethereum netwerk is als het ware de snelweg waar jij met je auto (token) overheen kunt rijden. Wil je gebruik maken van de snelweg, dan zul je wel tol (ETH) moeten betalen.

Ethereum, vaak beschreven als “super computer” is; een open source, globaal gedecentraliseerde computerinfrastructuur die bepaalde programma’s uitvoert. Men noemt deze programma’s: smart contracts. Een smart contract bestaat uit geprogrammeerde afspraken en regels, die elkaar opvolgen. Smart contracts worden vaak beschreven als een ‘als dit, dan dat’ statement. Dit betekent dat er bij de uitvoer van een bepaalde actie, er automatisch een andere actie wordt uitgevoerd! Het programma leest de code en onderneemt automatisch actie als bepaalde gebeurtenissen zich voordoen. Een simpel voorbeeld hiervan kan het uitvoeren van een betaling zijn als je hebt gewerkt. Na het verrichte werk zou je, met een bewijs dat het verrichte werk daadwerkelijk echt is verricht, meteen kunnen worden uitbetaald! Het systeem controleert of de actie “verricht werk” voldoet aan bepaalde voorwaarden. Als dat klopt, krijgt het systeem meteen een duwtje, en wordt jij uitbetaald zoals beschreven in het voorbeeld hieronder.

Kiezen of delen?

Bitcoin is met zijn functie als peer-to-peer digitaal betalingsnetwerk en gedecentraliseerde waardeopslag niet echt te vergelijken met Ethereum. Bitcoin wordt nu alleen gebruikt voor het uitvoeren van financiële transacties, die worden uitgevoerd zonder tussenkomst van derde partijen. Middels nieuwe implementaties zoals ‘Taproot‘ & ‘Schnorr‘ maken softwareontwikkelaars het ook mogelijk om in de nabije toekomst smart contracts te kunnen gebruiken op het bitcoin netwerk. Maar smart contracts zijn niet iets nieuws. Halverwege de jaren 90 kwam cryptograaf en computerwetenschapper Nick Szabo op het idee om een geautomatiseerd transactieprotocol te ontwikkelen dat de voorwaarden van een contract uitvoert.

Smart contracts zijn:

  • Automatisch– alles wat in een contract is beschreven, gebeurt middels automatische executie
  • Snel– kan binnen enkele seconden (of sneller) worden uitgevoerd
  • Direct– omdat er geen tussenpersonen bij betrokken zijn
  • Kostenbesparend– door het verminderen van administratieve rompslomp
  • Transparant– in een open systeem zoals Ethereum kan iedereen controle en verifiëren wat er gebeurt

Zoals je hebt gelezen is de voornaamste functie van Ethereum, niet vergelijkbaar met die van bitcoin; een peer to peer digitaal betalingsnetwerk.

Smart contracts worden nu vooral gebruikt voor cryptocurrencies, maar er zijn steeds meer werkende implementaties voor bijvoorbeeld betaalmogelijkheden, aandelen of andere speciale documenten waarvan de uitvoering van een contract makkelijker wordt door het proces te digitaliseren. Een andere interessante use case waar ik eerder over heb geschreven zijn digitale identiteiten. Dat stuk vindt je hier.

Het is dus een beetje appels met peren vergelijken. Het zijn beide een fruitsoort en groeien aan een boom. Alleen de vorm en de karakteristieken van de fruitsoorten verschillen nog al. Dus wil je een appeltaart, of een perentaart maken? De keus is aan jou!

Ook interessant