#26 IT-conferentie House of Digital & Partners

Raoul Esseboom

October 31 2022

IT-conferentie House of Digital & Partners

De eerste IT-conferentie voor het mbo

Het is zover. De eerste IT-conferentie van het MBO College Zuidoost of ROC van Amsterdam wordt georganiseerd door House of Digital & Partners in de Johan Cruijff Arena !

Inschrijven IT-conferentie

Waarom?

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. We worden allen geconfronteerd met kritieke problemen op het gebied van klimaat, energie, water, voedsel en welzijn van mens en dier. Zowel docenten als studenten worden voortdurend geconfronteerd met veranderingen in de beroepspraktijk en in de maatschappij die van invloed zijn op het beroepsonderwijs.

Hierin spelen technologie, digitalisering en robotisering een cruciale rol en kunnen mogelijk als middel ingezet worden om haalbare oplossingen te ontwikkelen. Daarbij is het ook zaak dat we erkennen dat er internationaal een toenemende vraag is naar een nieuwe generatie professionals met de motivatie, kennis en talenten om onze levens en onze omgeving te verbeteren, van industrie tot overheid tot onderzoek.

Als talentverzorgende omgeving loopt Nederland hierin voorop. Gezamenlijk willen wij ervoor zorgen dat jongeren goed starten op de arbeidsmarkt en een zelfstandige plek binnen de samenleving te krijgen. Daarvoor is het van belang dat niet alleen de studenten maar vooral ook de onderwijsprofessionals goed op de hoogte zijn van alle IT ontwikkelingen en deze vervolgens kunnen vertalen naar hun vak.

Hoe bereiden we studenten voor op hun toekomst?

Er zijn veel MBO instellingen en bedrijven die samenwerken en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs (voor zowel studenten als docenten) zoals beschreven in de MBO agenda. In een uitgebreid interview met Silocon Canals gaven wij ook aan waarom dit een uitgelezen kans is voor bedrijven om in contact te komen met jong talent!

Tijdens de conferentie

Onderwerpen en vragen die tijdens de IT-conferentie behandelt worden:

  • De laatste ontwikkelingen in het MBO Onderwijs. Van nieuwe onderwijsprogramma’s tot co-creatie van het curriculum met partners uit het werkveld
  • Het belang van stages die helpen bij het opleiden van studenten tot creatieve vakmensen voor wie nu en in de toekomst plek is op de arbeidsmarkt.
  • Bedrijven die een inkijk geven in de verwachte en benodigde competenties van de werknemers van de toekomst.
  • Workshops die studenten theoretische en praktische kennis geven over een specifiek vakgebied in de IT, workshops die een inkijk geven in het belang van netwerken & workshops over financiën en het belang van financiële redzaamheid in deze veranderende wereld.

Met de Uitvoeringsagenda Onderwijs-Arbeidsmarkt blijft de gemeente de komende jaren de publiek- private samenwerking stimuleren en het werkveld zo veel mogelijk met het onderwijs laten samen- werken. We zien door deze agenda het aantal gezamenlijke initiatieven toenemen die bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs. En dat verbeteren, hoe gaan we dat bewerkstelligen?

Verbeteren van het onderwijs

Om te komen tot een verbeterslag is het zaak dat we meer gaan experimenteren met nieuwe werkvormen, zoals hybride leeromgevingen, maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van een onderwijsprogramma in co-creatie met studenten, docenten én partners uit het bedrijfsleven.

Op deze wijze worden de studenten voorbereidt en opgeleid om te beschikken over de juiste competenties die gevraagd worden in het werkveld. En misschien kan dit zelfs een inleiding zijn, voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt.

Om in deze snel veranderende en steeds digitaal wordende wereld te zorgen voor passend en vooral aansprekend en actueel onderwijs, is het zaak dat het onderwijs in samenwerking met partners uit het werkveld gaat zorgen voor de verbeterslag die het onderwijs nodig heeft.

Belangrijke doelstellingen tijdens de IT-conferentie:

  • Het verbinden van, en het optimaliseren van de aansluiting van het curriculum op het werkveld.
  • Mbo studenten verbeterd inzicht geven in de vereiste competenties van de werknemer van de toekomst.
  • Het vinden van hybride docenten die Mbo studenten willen helpen met hun professionele loopbaan.
  • Bedrijven inzicht geven in het talent, de capaciteiten & de toegevoegde van Mbo’ers voor hun organisatie.

Samen met partners van het House of Digital, bedrijven uit het werkveld & docenten kunnen de studenten worden opgeleid tot creatieve vakmensen voor wie nu en in de toekomst plek is op de arbeidsmarkt.

Locatie van de conferentie

Johan Cruijff Arena

Johan Cruijff Boulevard 1

1100DL Amsterdam

Ontvangst: 13.00 uur | Aanvang: 13.30 uur | Einde (met aansluitend een borrel): 17.15 uur

Wij zijn ontzettend trots dat we met Cryptotakkies een aandeel kunnen hebben in de organisatie van deze conferentie en ICT studenten kunnen helpen met het vormgeven van hun toekomst.

Deelnemen aan de IT-conferentie

Heeft jouw organisatie hart ❤️ voor het mbo en wil het mbo studenten op weg helpen met hun toekomstige loopbaan, kom dan langs bij de Johan Cruijff Arena ⚽️ op 3 november 2022!

Inschrijven kan via de onderstaande link

Ook interessant