#77 Explainer: De Ethereum ETF 📈

Nicole Wong-Swie-San

June 19 2024

Een uitleg over (het proces van) de (spot) Ethereum ETF 📈

Wij hebben jullie de afgelopen weken op onze socials gevraagd om mee te beslissen waar wij over gaan schrijven de komende tijd. De Ethereum ETF sprong er met vlag en wimpel uit. Logisch, want de laatste tijd is er veel gebeurd rondom dit onderwerp. En eerlijk gezegd is het wel een beetje onduidelijk hoe of wat.

Samenvattend is de ‘spot Ethereum ETF’ of ‘spot ether ETF’ sinds 2023 in het proces om officieel goedgekeurd te worden door de Amerikaanse toezichthouder. Op 23 mei, minder dan zes maanden na de Bitcoin ETF-goedkeuring, heeft een deel van de ether ETF-goedkeuring plaatsgevonden. Er moet nog een deel goedgekeurd worden voordat investeerders op Amerikaanse beurzen kunnen beleggen in dit (nieuwe) financiële product. De komst van de spot Ethereum ETF opent de deuren voor traditionele en institutionele beleggers om op voor hen bekende manieren te investeren in deze en andere digitale assets. Op deze manier stroomt er meer en ander type geld de cryptomarkt binnen. Dit kan invloed hebben op de prijs van Ethereum (ETH) en kan het huidige cryptosentiment vanuit verschillende hoeken (positief) beïnvloeden. In deze explainer duiken we dieper in (het proces van) de Ethereum ETF (aanvraag). Lees je mee? 🛋️

 

Wat is een ETF?

Een ETF is de afkorting voor exchange traded fund. Dit is een financieel product, in de vorm van een fonds, dat de prestaties van een index, grondstof, obligatie of samenstelling aan producten volgt. Het fonds verzamelt geld van beleggers om daarmee een verzameling aandelen, obligaties of andere financiële producten te kopen. Een vaak gebruikte omschrijving is dat een ETF een mandje is met verschillende aandelen (of andere bezittingen). Met het investeren in dit mandje van bijvoorbeeld aandelen, spreid je als belegger jouw risico, doordat je in één keer in meerdere aandelen investeert. Op deze manier hoef je niet meerdere aandelen aan te schaffen en/of in de gaten te houden. Dat brengt passieve beleggingen met eenvoud, tijds- en geldbesparing. DeGiro, een Nederlands en een van de grootste beleggingsplatformen, heeft er een simpele visuele weergave van gemaakt 👇🏾

ETF vs. Aandelen, bron DeGiro
ETF vs. Aandelen, bron DeGiro

 

Wat is de Ethereum ETF precies?

Er bestaan verschillende soorten ETFs. Hier geeft DeGiro een lijst van de meer populaire varianten. Het is voor deze blog goed om te weten dat de Ethereum ETF, waar nu aanvragen voor lopen, een spot ETF is. Dat is een ETF die direct Ethereum cryptomunten (ETH) koopt en bewaart om de waarde ervan te kunnen volgen. (Traditionele) beleggers kunnen in plaats van direct ETH cryptomunten te kopen en zelf in een wallet op te slaan, via deze ETF profiteren van actuele ETH-prijsbewegingen.
Op dit moment zijn er al Ethereum futures ETFs in de handel. Deze ETF’s beleggen in futures-contracten voor Ethereum in plaats van de cryptocurrency zelf te bezitten. Deze contracten geven de verplichting om Ethereum tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum te kopen of verkopen. DeGiro geeft via hun kennisplatform een uitgebreidere uitleg over wat futures zijn. Voorbeelden van beschikbare ETH futures ETFs zijn die van VanEck, ProShares en Bitwise.

 

Wat is het voordeel van het bestaan van de spot ETH ETF?

Het bestaan van de spot ETH ETF maakt het makkelijker en veiliger voor met name mensen die daar geen kennis van hebben en ervaring mee hebben om te investeren in Ethereum zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over het veilig opslaan van cryptomunten. Net zoals bij andere aandelen, kunnen beleggers aandelen in de ETF kopen en verkopen op de beurs. ETF’s zijn gereguleerde financiële producten, waardoor ze vaak, met name door traditionele beleggers, als veiliger en betrouwbaarder worden gezien ten opzichte van directe investeringen in cryptocurrency. Met de komst van de spot Ethereum ETF wordt het voor een breder publiek, inclusief institutionele beleggers, mogelijk om eenvoudig toegang te krijgen tot de cryptomarkt via traditionele financiële kanalen zoals beurzen.

 

Is de spot ETH ETF al beschikbaar voor verkoop op de beurzen?

Nee. De spot ETH ETF is nog niet beschikbaar voor de verkoop op de beurs. Na de volledige goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), is de verwachting dat de ETH ETF van verschillende aanbieders op de Amerikaanse beurzen beschikbaar zal zijn. De Amerikaanse beurzen (New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq en Chicago Board Options Exchange (CBOE)) en de ETF-fondsbeheerders hebben op dit moment aanvragen lopen bij de SEC. De SEC is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de registratie, de regels en wetten van de ETF’s. Ze zorgen ervoor dat de ETF’s voldoen aan de nationale wetten en regels voor aandelen en obligaties en dat beleggers goed worden geïnformeerd over de risico’s en voordelen van deze financiële producten.

 

Wat is er dan goedgekeurd op 23 mei 2024?

Om de ETH ETF voor investeerders beschikbaar te stellen, moesten belanghebbende aanbieders en beurzen eerst toestemming hebben voor een aantal zaken. Op 23 mei is de 19b-4 aanvraag ten behoeve van de ETH ETF goedgekeurd. Regel 19b-4 van de Securities Exchange Act van 1934 is een SEC-regel die beursgenoteerde markten verplicht om wijzigingen in hun regels voor te leggen aan de SEC voor goedkeuring voordat deze van kracht worden. Dit omvat ook wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe beursgenoteerde producten, zoals ETF’s. In dit document legt de SEC uitgebreid uit wat deze 19b-4 regel-aanpassing precies inhoudt. Voor de spot ETH ETF, een nieuw financieel product, houdt 19b-4 in dat een beurs een formeel verzoek indient bij de SEC om dit nieuwe financiële product goed te keuren of wijzigingen in de handelsregels voor te stellen. De beurs moet voor de ETH ETF ook laten zien hoe de ETF werkt, hoe het voldoet aan regels, wetten en andere SEC-vereisten. De beurzen NYSE, Nasdaq en CBOE hebben allemaal, namens de fondsbeheerders, 19b-4-aanvragen ingediend. De CBOE diende een aanvraag in om de ETFs van fondsbeheerders Fidelity, VanEck, Invesco Galaxy, Ark 21Shares en Franklin aan te bieden op hun beurs. De NYSE deed initieel een aanvraag voor het noteren en verhandelen van de ETF’s van Grayscale en Bitwise. En de Nasdaq deed een aanvraag voor de iShares ETF van BlackRock. Op 7 mei, ongeveer twee weken voor de 19b-4 goedkeuring, trok Grayscale zich terug.

Online lees je op veel verschillende plekken koppen met “Ethereum ETF goedgekeurd”. De goedkeuring op 23 mei betekent echter niet dat de handel meteen van start gaat. Het betekent dat de beurzen goedkeuring hebben voor het aanbieden van dit nieuwe type financiële product. Via deze link was de officiële regelwijzigings-goedkeuring online in te zien, maar het document stond er tijdens het onderzoek voor en publicatie van deze blog niet meer. Bitcoin Magazine plaatste een screenshot ervan op hun X-account. Een ETF-analist van Bloomberg plaatste een screenshot van een pagina uit het document op X. Wij hebben die hier overgenomen, zodat je alvast wat kunt inlezen. Het is onbekend waarom het document niet meer beschikbaar is. Wellicht is de SEC huiverig voor prijsspeculatie met de informatie? 🤷🏾‍♀️ Wat denk jij? 🤔 Zodra het document weer online beschikbaar is, werken we deze blog bij.

Pagina uit goedkeuring SEC 19b-4 aanvragen – bron X-post James Seyffart, ETF-analist Bloomberg

 

Wat moet er nog gebeuren om de spot ETF beschikbaar te stellen voor verkoop?

Naast de 19b-4 aanvragen moet de SEC ook goedkeuring verlenen op de individuele ETF-registratieverklaringen. Met de registratieverklaringen geven partijen inzage in alle details van de ETFs. Dit doen ze door het indienen van het S1-formulier dat gedetailleerde informatie over het financiële product bevat. Denk hierbij aan financiële gegevens, risico’s en de bedrijfsvoering van het fonds. Dit is nodig om de ETF te registreren en goedgekeurd te krijgen voor verkoop aan het publiek. Het doel is om volledige transparantie te bieden aan potentiële beleggers. De S1-formulieren worden ingediend door de fondsbeheerders. Dus VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, 21Shares, Invesco Galaxy en Franklin hebben allemaal individueel S1-formulieren ingediend bij de SEC. Hier kun je het ingediende S1-formulier van BlackRock voor de iShares® Ethereum Trust inzien en ook het ingediende S1-formulier van ARK 21Shares Ethereum ETF van 7 februari 2024. Op 31 mei diende 21Shares echter een nieuwe S1-aanvraag in vanwege de gestopte ARK Invest samenwerking voor de spot ETH ETF. Hoewel ARK Invest een van de eersten was die een aanvraag indiende in 2023, trekken ze zich terug vanwege strategische redenen. Na de goedkeuring van deze S1-registratieverklaringen mogen de fondsen en beurzen de ETF’s beschikbaar stellen voor verkoop aan het publiek. Hoewel de SEC de belangrijkste instantie in de Verenigde Staten is die verantwoordelijk is voor het verlenen van goedkeuringen voor de ETH ETF, zijn er ook andere instanties op verschillende manieren betrokken bij de beoordeling en advisering in dit proces.

 

Wanneer worden de S1-verklaringen goedgekeurd?

Op dit moment is het nog onbekend wanneer de verklaringen worden goedgekeurd. Er zijn allerlei speculaties online te lezen. Gary Gensler, de voorzitter van de SEC, geeft aan te verwachten dat dit in de loop van de zomer gaat gebeuren. Analisten online hebben het over juli 2024. Eric Balchunas, nog een ETF-analist bij Bloomberg, geeft op X aan dat hij de goedkeuringen op 2 juli verwacht. Dit zegt hij omdat er op dit moment weinig en lichte opmerkingen op de S1-formulieren zijn gestuurd naar de partijen die hebben ingediend. Andere analisten geven op X aan dat de redelijk snelle beoordeling van deze aanvragen te maken kan hebben met het feit dat de SEC al de ervaring heeft opgedaan met de Bitcoin ETF. Het is vooralsnog onbekend wat de exacte datum is. Houd daarom de berichtgeving in de gaten.

 

Welke spot ETFs zijn er straks beschikbaar?

Volgens de aanvragen die lopen, komen na de S1-goedkeuringen van de SEC naar verwachting de volgende spot ETH ETF’s beschikbaar:

  1. Bitwise Ethereum ETF
  2. BlackRock’s iShares Ethereum Trust*
  3. VanEck Ethereum Trust
  4. 21Shares Core Ethereum ETF
  5. Invesco Galaxy Ethereum ETF
  6. Fidelity Ethereum Fund
  7. Franklin Ethereum ETF
  8. Grayscale Ethereum Trust**

*BlackRock diende samen met Hashdex, een crypto-asset managementbedrijf, een ETH ETF-aanvraag in. Op 29 mei trok ook Hashdex zich hiervan terug.
**Deze ETF zou volgens de terugtrekking van Grayscale niet beschikbaar moeten komen, echter wordt het in het SEC-document van 23 mei wel benoemd. Zodra het document weer beschikbaar komt, werken wij dit bij.

 

Op welke beurzen is de spot Ethereum ETF straks te koop?

Met de aanvragen die nu lopen, komen na de goedkeuring van de S1-registratieverklaringen, de ETF’s beschikbaar op de Amerikaanse beurzen NYSE, Nasdaq en de CBOE. Deze goedkeuringen openen de deuren om daarna ETF’s op meer beurzen te gaan aanbieden. Beleggers buiten de VS kunnen via internationale brokers die toegang bieden tot de Amerikaanse beurzen, investeren in deze ETF’s. Of deze ETF’s ook op beurzen buiten de VS beschikbaar komen, hangt af van de toekomstige regelgeving en goedkeuringen in andere landen.

 

Wat voor invloed heeft de komst van de spot ETH ETF op de markt?

De aanwezigheid van de ETH ETF, maar ook de Bitcoin ETF, brengt meer toegankelijkheid voor investeerders. Het opent de deur voor institutionele en particuliere beleggers die eerder terughoudend waren vanwege de risico’s en complexiteit van het beheer van cryptovaluta. Op deze manier zal er veel en ander type geld de cryptomarkt instromen. Dit kan de vraag naar ETH verhogen, wat weer effect heeft op de prijs van deze munt. In een artikel van cryptonews.com, wordt verwezen naar een onderzoek waarin analisten verwachten dat de ETH ETF in de eerste 5 maanden na de handelsstart tussen de 3,1 en 4,8 miljard USD aan kapitaalinstroom kan creëren. Op de dag van de goedkeuring steeg de ETH-prijs van rond de 3000 USD naar bijna 4000 USD. Vandaag is de prijs van 1 ETH iets meer dan 3500 USD.

 

Tot slot 🏁

Wij vinden dit een interessante gebeurtenis. Enerzijds omdat met dit onderzoek redelijk te volgen is hoe een innovatie de traditionele financiële markt inrolt en ook verschillende partijen en mensen invloed hebben hierop. Het was vooral interessant om te zien hoe de berichtgeving rondom de goedkeuring zich vormde. De goedkeuring van de spot ETH ETF, in minder dan 6 maanden na de Bitcoin ETF, is in ieder geval veelbelovend voor de cryptomarkt en de onderliggende technologie. Er is op deze manier steeds meer adoptie en bekendheid mogelijk. Wij zijn hoopvol. Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling in de space? Na de goedkeuring van de S1-formulieren en ook de start van de ETF-handel komen wij weer in de lucht met een vervolg op deze blog. Tot snel! 👋🏾

 

Fijn dat jullie met ons meebeslissen over welke onderwerpen we schrijven in de blogs. Heb jij nog niet meegedaan? Volg ons dan op TikTok, Instagram en Linkedin om de volgende keer mee te doen met de polls 🗳️ Check je ook onze nieuwste podcast episode? Ja!! Raoul en Rifa zijn er weer 🥳

 

 

Geschreven door Nicole Wong-Swie-San

Ook interessant