#78 Explainer: Real World Assets (RWAs) 🏘️

Nicole Wong-Swie-San

July 5 2024

Een uitgebreide uitleg van Real World Assets of RWAs 🏘️

Het volgende onderwerp waar jullie als community in mee beslisten, is de Real World Assets of RWAs. Ik hoorde deze term vaak terugkomen in interviews en was net zoals jullie ook echt benieuwd wat dat is. In het kort begreep ik dat RWAs getokeniseerde, digitale representaties zijn van activa in de fysieke of financiële wereld. Maar hoe werkt dat? In deze blog duiken we dieper in wat Real World Assets nou precies zijn. Eigenlijk heel grappig. In januari zag ik een advertentie voorbij komen op Instagram van een project dat vastgoed verkoopt door middel van NFT’s. Je kon dan voor een fractie van de volledige waarde één of meerdere NFT’s kopen die een stuk vastgoed representeren.

Chat over vermoeden RWA vastgoed project

Chat over vermoeden RWA vastgoed project
Chat over mogelijk RWA- vastgoedproject

Je kon dan voor een fractie van de volledige waarde één of meerdere NFT’s kopen die een stuk vastgoed representeren. Je wordt dan samen eigenaar met meerdere mensen die deze NFT’s ook in hun bezit hebben en jullie kunnen er dan allemaal passief inkomen mee verdienen. Zou dit ook een RWA zijn? Om eerlijk te zijn, leek het een beetje op een multi-level marketing of piramidespel 🌚 🌝

🚨 Let weer even op! De projecten die wij in deze blog benoemen zijn bedoeld als voorbeelden om de blockchain-technologie in werking te zien. Wij doen geen uitspraken over de waarde of geven adviezen voor het investeren in specifieke projecten of tokens. Als na het lezen van deze blog je interesse is gewekt voor een specifieke toepassing of project, dan adviseren wij je om zelf aanvullend nog je eigen onderzoek te doen en je investeringen vooral te baseren op je eigen risicoprofiel en je financiële doelen. Daar hoort dus eerst onderzoek en een plan bij! In de woorden van Andu: “Stay Woke, don’t go broke” 😼.

Let’s go to the RWAs 👩🏾‍🚀

 

Wat zijn Real World Assets?

Real world assets maken het mogelijk om traditionele, fysieke of financiële activa zoals vastgoed, grondstoffen of kunst om te zetten in digitale eigendommen. Deze digitale eigendommen worden op de blockchain vastgelegd en door middel van tokenisatie aan (toekomstige) eigenaren en investeerders beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een NFT. Je kunt dus activa uit de ‘fysieke’ wereld zoals grondstoffen, of (de energie opgewekt door) zonnepanelen en windmolens, omzetten in digitale bezittingen die op de blockchain op een transparante manier worden bijgehouden en via verschillende online platformen verkocht. Het RWA.xyz platform beweert inzage te garanderen van alle getokeniseerde assets over de hele wereld. Interessant om type assets, blockchain-netwerken en volumes (bijv. Marktkapitalisatie) in te zien.

 

Wat is tokenisatie?

Tokeniseren of tokenization is een opkomende trend in de Web3 space. Het proces van tokeniseren is in de praktijk een stuk technischer, maar de volgende uitleg omschrijft op hoofdlijnen wat de stappen van tokenisatie zijn. Eigenlijk zouden we alles kunnen tokeniseren. Bij het vaststellen welke activa een project wil omzetten naar bijvoorbeeld een RWA (bijv. vastgoed), maakt men een keuze op welke blockchain de transacties en eigendommen willen beheren. Het project richt (indien nodig) dan een smart contract in, dat de (juridische) regels van zo’n activa geautomatiseerd gaat uitvoeren en beheren. Denk hierbij aan hoe om te gaan met wisseling van eigenaren of eigendomsoverdracht, het uitkeren van winsten (dividend) en stemrechten voor investeerders. Op de blockchain worden tokens verkocht die een fractie van de real world asset waard zijn. Sommige projecten voegen er zelfs NFT’s aan toe, zodat eigenaren ook een non-fungible token in de vorm van bijvoorbeeld digitale kunst bezitten, welke de waarde van hun eigendom representeert. De initiële tokens om in RWAs te investeren, worden in privé of publiek verkocht door middel van ICO’s of STO’s op platformen zoals Coinlist.

 

Wat zijn ICO’s en STO’s?

Initial Coin Offerings (ICO’s) en Security Token Offerings (STO’s) zijn manieren om in de crypto-wereld kapitaal op te halen om een project te financieren. STO’s doen dat met veel meer regels en regulering. Real world assets worden vaker via STO’s gefinancierd. Onze buddy ChatGPT gaf mij deze tabel om de verschillen te tonen💡

verschil ICO's STOs - bron ChatGPT
verschil ICO’s vs. STO’s – bron ChatGPT

 

Welke type fysieke of financiële activa worden getokeniseerd?

Eerder noemden we al bekende voorbeelden als vastgoed, grondstoffen en kunst. Bij grondstoffen kan je denken aan goud en zilver, maar ook olie, gas en energie. Verder zijn er ook real world assets van effecten (aandelen en obligaties), verzamelobjecten zoals wijn, auto’s en sieraden. Maar er zijn ook RWAs voor facturen en vorderingen, leningen en commodities zoals landbouwproducten, nikkel of lithium. Deze activa kan men nu als fractionele, getokeniseerde eigendommen op de blockchain bezitten. Naast de RWA-gerelateerde activa kan je toegangsbewijzen (bijv. concertkaarten), carbon credits en certificaten ook tokeniseren.

 

Wat zijn fractionele eigendommen?

Dit is een verwijzing naar het concept waarbij het eigendom van een actief, een asset, wordt verdeeld in kleinere afzonderlijke delen, zodat meerdere partijen een aandeel in dat actief kunnen bezitten. Fractioneel eigenaarschap wordt vaak toegepast bij grotere en duurdere activa zoals vastgoed en kunst, maar ook aandelen. Denk bijvoorbeeld aan exchange traded funds (ETF’s) en dan specifiek aan de ETH spot ETF waarover we vorige blog hebben geschreven. Met fractionele eigendommen wordt het voor meer mensen mogelijk om te investeren in dure activa zonder dat ze daarvoor het volledige bedrag hoeven te betalen.

 

Wat zijn de voordelen van RWAs?

Het tokeniseren van assets, dus het digitaal maken en beheren van assets op de blockchain, heeft een aantal voordelen. RWAs maken het, zoals je hierboven kunt lezen, toegankelijk voor meer mensen om te investeren in activa die voorheen niet bereikbaar waren voor investeerders met kleinere budgetten. Door activa op te splitsen in kleinere delen kunnen meer mensen investeren. Investeerders kunnen het bezit en eigenaarschap van deze type assets ook beter beheren. Daarnaast zorgt het tokeniseren van assets voor verhoogde liquiditeit. Dit verwijst naar de mate waarin een actief of asset snel en zonder verlies in waarde kan worden omgezet in contant geld. De omzetsnelheid bij RWAs wordt ten opzichte van traditionele manieren van handelen verhoogd, omdat de tokens die deze assets vertegenwoordigen op online platformen met ‘langere openingstijden’ te koop zijn. Investeerders vanuit de hele wereld kunnen daardoor sneller, makkelijker en tegen lagere kosten kopen en verkopen. De kleinere eenheden en de makkelijkere verhandelbaarheid zorgen bij deze type assets dus voor verhoogde liquiditeit. Een ander voordeel van RWAs is dat deze op de blockchain staan. Deze techniek biedt transparantie door publieke inzage van de token-transacties in het blockchain-grootboek en efficiënt uitgevoerde processen, bijvoorbeeld het overdragen van de ene naar de andere persoon. Een overdracht van bijvoorbeeld een obligatie kan via de traditionele manier een aantal dagen duren. Op de blockchain, met correct ingestelde smart contract regels, kan dat veel sneller.

 

Is er wet- en regelgeving van toepassing voor RWAs?

Projecten die RWAs tokeniseren, moeten voldoen aan verschillende wet- en regelgeving. Dit kan variëren afhankelijk van het type activa. Denk hierbij aan de Anti-witwasregelgeving (AML) en Know Your Customer (KYC), maar ook aan de effecten- en belastingwetgeving. Daarnaast is de AVG (GDPR) relevant voor de bescherming van persoonsgegevens. De verwachting is dat er in de komende tijd meer wet- en regelgeving komt voor deze nieuwe digitale toepassingen.

 

Via welke platforms kan je in RWAs investeren?

Zoals eerder aangegeven worden de initiële tokens die RWAs representeren vaak via ICO- of STO-platformen verkocht. Daarna worden de tokens op verschillende plekken verhandeld: op de RWA-platformen zelf, maar ook op bekende exchanges zoals Bitvavo, Coinmerce, Coinbase en Binance. Coinmerce geeft hier hun top 10 RWAs van 2024 weer. Eerder dit jaar heeft Blackrock aangegeven te gaan samenwerken met Coinbase als platform voor hun getokeniseerde assets fonds. Dit betekent dat Coinbase hen zal faciliteren in de verhandeling van de getokeniseerde assets onder het BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, wat wordt ingericht op het Ethereum-netwerk. Je kunt dus via verschillende platformen investeren in RWAs, wat de toegankelijkheid vergroot.

 

Wat zijn voorbeelden van RWA-projecten?

WePower is een project dat in 2018 in Estland een pilot heeft uitgevoerd waarbij ze energie hebben weten te tokeniseren. Echter lijkt het erop dat het project niet meer operationeel is. Op Reddit geven een aantal mensen aan dat het een scam was. Dit artikel geeft wel een mooie weergave van wat WePower wilde bereiken met het tokeniseren van energie. Het werd in 2022 nog genoemd in dit rapport als aanbieder van transparante, duurzame energie op de blockchain. Andere voorbeelden zijn ORIGYN die met de GLD-NFT goud tokeniseert of Lofty, die vastgoed objecten tokeniseert voor investeerders in de VS. Centrifuge is een partij die meerdere typen RWAs tokeniseert. Zij focussen primair op financiële assets zoals facturen en vorderingen, maar zijn ook in staat om andere typen assets te tokeniseren. Securitize is de partij die voor BlackRock assets gaat tokeniseren voor hun eerder genoemde fonds. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het tokeniseren van traditionele financiële assets.
RWA-projecten die op dit moment veel voorkomen in zoekresultaten zijn onder andere Ondo Finance (ONDO), Centrifuge (CFG), Pendle (PENDLE), Maple (MPL), Mantra (OM), Polymesh (POLYX), Dusk (DUSK) en AllianceBlock Nexera (NXRA). Het is de moeite waard om je in te lezen over de werking van deze projecten en hoe zij verschillende typen assets tokeniseren en verhandelen op de blockchain.

 

Is men in Nederland ook bezig met tokeniseren?

Een Nederlandse club genaamd 2Tokens onderzoekt en voert samen met verschillende partijen tokenisatie-experimenten uit. In april van dit jaar hebben zij samen met de Dutch Blockchain Coalition een rapport uitgebracht waarin de mogelijkheden en obstakels van tokenization in Nederland in vergelijking met andere Europese landen worden geanalyseerd. Uit het rapport blijkt dat het ecosysteem in Nederland wel degelijk bezig is. Echter zijn er met wet- en regelgeving, educatie en de uitvoering nog een aantal uitdagingen. Nederlandse projecten waar je de toepassing van tokenization kan zien, zijn bijvoorbeeld Celebratix en Carbify. Verder liet ABN AMRO in 2023 weten ook bezig te zijn met het tokeniseren van obligaties op de blockchain. Het rapport van 2Tokens geeft nog een aantal andere Nederlandse projecten weer.

 

En in andere Europese landen?

Estland is zoals je eerder hebt gelezen ook bezig met het tokeniseren van assets. Daarnaast zijn, volgens het eerder genoemde rapport van 2Tokens, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ook bezig met tokenisatie en bijbehorende wet- en regelgeving.

 

Samengevat

Real World Assets en het tokeniseren van (niet-)tastbare activa maken de intrede van traditionele activa, producten of goederen vanuit de fysieke naar de digitale wereld mogelijk. Door de toepassing van blockchain-technologie worden deze typen assets toegankelijker en kunnen ze makkelijker, sneller en tegen lagere kosten verhandeld worden. Hierdoor gaat de liquiditeit van deze activa omhoog. Veel meer mensen en vooral investeerders met kleinere budgetten krijgen op deze manier de mogelijkheid te investeren in dure activa. Ook in Nederland en Europa is men bezig met het tokeniseren van assets. Het ecosysteem is groot, maar er moet nog veel gebeuren, met name rondom wet- en regelgeving, educatie en operationele uitvoering. Deze trend gaat een deel van onze digitale toekomst inkleuren, met het omzetten van offline naar online producten en diensten. Blijf het in de gaten houden en doe goed je onderzoek en experimenten om te blijven leren 🧠.

 

 

Fijn dat jullie met ons meebeslissen over welke onderwerpen we schrijven in de blogs. Wil je volgende week ook meebeslissen? Volg ons dan op TikTok, Instagram en Linkedin om mee te doen met de polls 🗳️ Vergeet niet onze laatste podcast episode te checken. Er komt echt voordat je denkt weer een nieuwe online. En! als je ons nog niet volgt, doe dat dan gelijk via Spotify.

 

 

Geschreven door Nicole Wong-Swie-San

Ook interessant