#2 Over Bitcoin en de betekenis van geld

Raoul Esseboom

March 8 2019

Over Bitcoin en de betekenis van geld

Dit column is uitgebracht op 08-03-2019

Het zou een understatement zijn als ik zou zeggen dat Bitcoin de beste uitvinding is van de afgelopen 15 jaar. Een innovatieve oplossing bieden in een systeem waar de wortels al zo diep in de grond zitten, zie dat maar eens te bewerkstelligen. Oude zaken zijn in ons leven niet moeilijk om te vervangen, alleen wekt verandering vaak weerstand op bij mensen. Bitcoin heeft de discussie over geld en het monetaire systeem op gang gebracht en mensen waarschijnlijk kritischer laten nadenken over verandering en innovatie.

Ik merk vooral dat ik anders ben gaan denken over de vraag: ‘wat is geld’? En dan heb ik het niet over de fysieke eigenschappen van geld, maar over de fundamentele waardes die aan geld verbonden zijn. Vragen die bijna de boomknuffel kant op gaan, vragen die het bestaan van geld in twijfel trekken en vragen die gaan over de filosofie van het leven zelf. Dat het leven niet altijd even eerlijk was wist ik. Maar niet eerlijk? In welke hoedanigheid spreken wij dan van eerlijk en oneerlijkheid? En is deze mate van oneerlijkheid dan eigenlijk te meten? Zo niet, is eerlijkheid dan wel te meten? Dat hangt dan natuurlijk af van de eigenschappen die wij aan eerlijkheid zouden toekennen om die dan vervolgens meetbaar te maken. En dit bracht mij meteen bij het volgende: definities.

“Bitcoin as a store of value” (Bitcoin als een opslag van waarde) is iets wat ik regelmatig hoor, en lees. Volgens Investopedia betekent dat het volgende:

‘A store of value is an asset that maintains its value without depreciating’.

Er worden nog voorbeelden gegeven van bepaalde commodities die een goede store of value zijn zoals goud en zilver, en commodities die dat minder zijn zoals melk en vee.

Er wordt aangegeven dat elke fysieke commodity eigenlijk zou kunnen fungeren als een store of value mits onder de juiste omstandigheden, of wanneer wordt aangenomen dat er een basisniveau van vraag bestaat. Maar in de podcast Satoshi radio hoorde ik laatst iets leuks. Er werd getwijfeld over Bitcoin als store of value en of hij zijn waarde wel kon houden. Ik begrijp heel goed waar deze gedachten vandaan kwam. Als je namelijk de waarde van een goed koppelt aan een prijs (meet eenheid) dan kan je inderdaad stellen dat Bitcoin op dit moment geen store of value is. De prijs is daar op dit moment veel te volatiel voor. Simon Lelieveld had overigens een andere kijk op dit vakjargon. Hij stelde dat een store of value dit is: ‘Iets wat je vanwege het waarde karakter beet hebt’. Bitcoin haalt zijn waarde nog steeds uit het zijn van een peer to peer elektronisch betalingssysteem dat zijn werkt doet zonder vertrouwen als uitgangspunt te hebben. Op dit moment is dit een te abstracte zaak waarvan de waarde heel moeilijk in te schatten is. Maar dat het iets waard is, dat is zeker!

De karaktereigenschappen van een store of value die worden toegeschreven in de financiële sector kunnen misschien wat verschillen van karaktereigenschappen van een store of value voor jan modaal. Dit maakt het dus extreem moeilijk om exact te definiëren wat een goed zoals Bitcoin dan is. We kunnen om misverstanden te voorkomen dus beter spreken van karaktereigenschappen. En mocht je het toch in een hokje willen stoppen, ach, definieer dan maar.

https://bitcoinmagazine.nl/2019/03/cryptotakkies-m…

Ook interessant