#9 Tokenized assets Amsterdam

Raoul Esseboom

June 14 2019

Tokenized assets Amsterdam

Dit column is uitgebracht op 14-06-2019

 

De Dutch Blockchain Week eindigde vorige week zondag. De wereldwijde adoptie van blockchain technology daarentegen niet! Sterker nog, mede door vorige week heeft Nederland weer een goede stap gezet in het creëren van nieuwe samenwerkingen tussen corporates en startups die hetzelfde doel nastreven: het bieden van innovatieve oplossingen voor echte problemen.

Van twee tot en met zeven juni zijn er meetups, conferenties en workshops gehouden door heel Nederland. Één van de conferenties die gehouden werd was de conferentie Tokenized Assets Amsterdam. Met als doel om de inzichten over het toepassen van blockchain-technologie op het hele proces van het tokenizen van een real-world asset en het maken van een ‘beveiligingstoken’.

 

 

Het tokenizen van een asset (een goed dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt) kan zorgen voor een verlaging van kosten voor bedrijven, maar ook de transparantie, efficiëntie en liquiditeit van activa in de fysieke wereld verbeteren.

Tokenization van reële activa , zoals vastgoed en grondstoffen, opent deuren voor nieuwe investeringsmogelijkheden en maakt de uitwisseling van deze activa tussen investeerders gemakkelijker.

Tijdens een paneldiscussie werd besproken hoe een ecosysteem voor Digital Real Estate Assets gecreëerd kan worden. Je zou bijvoorbeeld een huis kunnen verdelen in tokens.

Nils Veenstra “I give you half and i get half and we can sell it if we want to”

Deze tokens worden vervolgens uitgegeven aan de kopers van het huis. In theorie zou je zelfs een huis kunnen crowdfunden. Het enige verschil met de huidige vorm van crowdfunding is dat de mensen het huis niet ‘cadeau doen’ maar eigenaar zijn. Zij kunnen er dus ook voor kiezen om tussentijds hun aandeel (tokens) te verkopen. Als de huizenmarkt in zwaar weer zit zouden token houders ervoor kunnen kiezen om snel een deel van hun holdings te verkopen of juist extra tokens aan te schaffen (indien beschikbaar) met het oog op potentieel rendement in de toekomst.

Ook wordt het mogelijk om de materialen die gebruikt zijn voor het bouwen huizen toe te voegen aan de data van het koopcontract. Middels een timestamp kun je als koper precies zien wanneer iets is gebouwd en hoe lang het mee zou moeten gaan. Je kunt dus bij calamiteiten terugvallen op de data omdat die nou eenmaal onweerlegbaar is opgenomen in het systeem.

Katja van Kranenburg: “You can buy bonds for €10,- but you still can not buy real ownership in a building”. Katja voegde hier wel aan toe dat dit met eens snel zou kunnen veranderen. Wel gaat verandering gepaard met de nodige kennis. Het is dus zaak dat mensen en bedrijven gebruik blijven maken van de initiatieven zoals de Dutch Blockchain Week zodat ze meer te weten komen over de technische ontwikkelingen, die ze vervolgens in hun voordeel kunnen gaan gebruiken.

Technology starts with knowledge. If you want to speed up the use of blockchain, then people have to know what it al is about”.

Ook interessant