#51 DigiQuest | GRAND JURY MEMBER

Raoul Esseboom

November 20 2023

Cryptotakkies als onderdeel van BCNL Education Taskforce bij DigiQuest

Afgelopen week was een onvergetelijke voor ons bij Cryptotakkies. We waren onderdeel van de Grand Jury bij DigiQuest, waar we de eer hadden een prijs uit te reiken aan de meest innovatieve blockchain-projecten van studenten tijdens de Dutch Blockchain Week. Het was opmerkelijk om te zien hoe jongeren, inclusief 14-jarige leerlingen, met zoveel passie en kennis blockchain willen inzetten voor een betere wereld – ja, je leest het goed, 14 jaar! Toen wij zo oud waren, waren we bezig met hele andere dingen 😅 😂.

Deze dag richtte zich op universiteitsstudenten uit Nederland, Azië en andere Europese landen met een semi-technische achtergrond. Denk hierbij aan Bachelorstudenten Business Innovation met een interesse in AI of Blockchain.

DigiQuest Cryptotakkies 2023 BCNL

Diepe Gesprekken & Nieuwe Inzichten

Het event begon voor ons op 16 november met een walking diner in de Tolhuistuin in Amsterdam, waar we genoten van een overheerlijk vegetarisch 5-gangen menu. Het thema van de avond was ‘hoe maken wij gebruik van web3 technologie voor het bijdragen aan een betere wereld?’. Er waren dan ook diverse scholen en Web3-bedrijven aanwezig om hun visie te delen middels talks en discussies. We luisterden naar drie inspirerende presentaties van partners, elk gevolgd door een stelling om over na te denken en uiteraard te verder te praten.

De stellingen van de avond 

🤖 AI en de Toekomst van Werk

  • Claudia Mayer, docent en onderzoeker Inholland, zette ons aan het denken met haar stelling over AI in de werkplek. We spraken over de angst rondom AI en de kunst van het gebruiken van deze tools voor creatieve doeleinden.

📚 De Kracht van Boeken en Kennis

  • Barbara Cruz, Lead Innovation bij Rainforest Alliance, herinnerde ons eraan hoe belangrijk het is om open te staan voor nieuwe kennis met een citaat uit George Orwell’s 1984. Dit is uiteraard in lijn met onze visie en onze samenwerking met de OBA voor de Cryptotakkies podcast. Zo bespraken wij in aflevering 13 de inhoud van het boek ‘The internet of Money’, geschreven door Andreas Antonopoulos.

🆔 Digitale ID’s en hun Waarde

  • Roger Olivieira, cofounder VeriD, bracht het belang van betrouwbare en veilige digitale ID-systemen ter sprake, en hoe deze kunnen bijdragen aan transparantie en integriteit.

De IBCOL Finale in NEMO Science Museum

De volgende dag, op vrijdag 17 november, was het tijd voor de IBCOL finale in het prachtige NEMO science museum! Een locatie waar je u tegen zegt en wij ons nog steeds kind aan huis voelen. Mede daarom was het ook super vet om samen met andere Web3-experts op juist deze locatie te bepalen welk studententeam het beste project had opgezet! We zagen indrukwekkende projecten die allemaal een bijdrage leverden aan de Sustainable Development Goals van de VN. Teams uit Bangladesh, Hong Kong, en Mongolië presenteerden innovatieve oplossingen variërend van een eerlijker intellectual property proces tot duurzame koffieproductie.

De Winnaars 🏆:

🥇1e prijs: IPBlockchain Pro – Een indrukwekkende case voor blockchain in IP-rechten en patenttransparantie

IPBlockchain Pro liet met hun krachtige pitch en idee voor het gebruik van blockchain voor intellectuele eigendomsrechten en de transparantie en afdwingbaarheid van patenten een goede indruk achter bij vrijwel alle juryleden. Ze hadden uitvoerig onderzoek gedaan naar de benodigde technische oplossingen, waarbij zowel publieke als private blockchain-netwerken zijn overwogen.

🥈2e prijs: Circular X – Een goed doordachte oplossing voor blockchain-gebruik in duurzaamheid, hoewel uitdagend in implementatie.

Circular X won de tweede prijs met hun goed doordachte oplossing die vanuit verschillende dimensies werd benaderd, wat knap was gezien hun gemiddelde leeftijd zo rond de 15 jaar lag. Ze presenteerden een sterk gebruiksscenario voor blockchain, maar de implementatie ervan werd als uitdagend beschouwd vanwege diverse factoren zoals bijkomende kosten, de afstemming van de echte wereld met netwerkgedrag, en de noodzaak van operationele perfectie om het model op te schalen. Des al niet te min waren wij er allen van overtuigd dat, indien deze uitdagingen worden aangepakt, Circular X een grote impact kan maken.

🥉3e prijs: Mustnum 3 – Opent de vastgoedmarkt, maar miste ontwerpkeuzes en bedrijfsmodel duidelijkheid.

Mustnum 3 richtte zich op een reëel probleem: het openstellen van de vastgoedmarkt. Blockchain kan hierbij zeer nuttig zijn, maar er misten specifieke ontwerpkeuzes en ideeën voor de implementatie. Qua bedrijfsmodel was er onduidelijkheid over hoe het bedrijf zichzelf in stand kon houden en hoe het grote massa zou kunnen bereiken om netwerkeffecten te genereren.

🫶🏾4e prijs: GameChanger 2 – Elimineren van dubbele accounts in de gaming industrie. Duidelijk doel, maar vragen over probleemomvang en uitvoerbaarheid.

GameChanger 2 had een duidelijk doel voor hun oplossing voor het probleem in de gaming industie, maar er waren twijfels over de omvang van het probleem en de uitvoerbaarheid van de oplossing, zoals het gedrag tussen verschillende games, de verbinding met natuurlijke identiteiten en privacykwesties voor gebruikers.

🫶🏾5e prijs: EcoTransform – Veel potentieel voor opkomende technologieën, maar nog in een open ontwikkelingsfase

EcoTransform liet veel potentieel zien voor het gebruik van opkomende technologieën, maar de richting van het project was nog erg open. Aspecten zoals de herkomst en traceerbaarheid van materialen, verificatie van kopers en verkopers en het gebruik van AI voor bouwkundige beslissingen bieden veel mogelijkheden. Er is echter nog veel ruimte voor positionering binnen deze sector.

De wedstrijd benadrukte de diversiteit en innovatiekracht van deze jonge denkers op het gebied van blockchain en duurzaamheid. En nogmaals, ZE WAREN ALLEMAAL ZO JONG! Dus nogmaals nemen wij onze pet af voor deze knappe koppen die nu al bezig zijn met de toekomst van onze maatschappij.

Cryptotakkies digiquest 2023 BCNL

Onze Visie en samenwerking ❤️

We zijn ontzettend dankbaar dat we door de samenwerking tussen Cryptotakkies en de BCNL Education Taskforce een rol hebben kunnen spelen in DigiQuest 2023, georganiseerd door Inholland. Inholland streeft ernaar jong talent samen te brengen om hedendaagse vraagstukken te onderzoeken. Onder het thema van DigiQuest Amsterdam, ‘A Digital Journey to our Sustainable Future’, hebben we jonge mensen mogen inspireren om de toekomst te verkennen en bij te dragen aan een veilige, duurzame 🌳 en sociaal rechtvaardige wereld.

Bij Cryptotakkies geloven we sterk in het belang van diversiteit in de techsector, in de breedste zin. We werken niet voor niks samen met de OBA om jongeren, ongeacht hun achtergrond, voor te bereiden op een toekomst in de web3-sector. “Change the face of tech” is ons motto, en we zijn vastbesloten om het kennisniveau bij jongeren en jongvolwassenen te verhogen.

Afsluitende Gedachten

Deze ervaring heeft ons nog meer geïnspireerd om ons nog meer in te zetten voor educatie en innovatie in de blockchain- en Web3-sector. We willen alle organisatoren, partners, en natuurlijk de briljante jonge geesten bedanken die ons hebben laten zien dat de toekomst van technologie in goede handen is.

Zoals jullie ongetwijfeld weten, ontbreekt het aan diversiteit in de techsector, en dat gaan wij veranderen. We willen jongeren laten zien dat ze, ongeacht hun achtergrond (zoals opleiding, etniciteit, etc.), een plek kunnen hebben in de techsector.

“Change the face of tech”

We zijn ontzettend trots dat de OBA in ons de ideale Amsterdamse partner ziet om middels onze podcast het kennisniveau op te krikken bij jongeren en jongvolwassenen. Samen zullen we jongeren voorzien van de juiste kennis en hen voorbereiden op (een baan in) de web3-sector, mits ze dat willen natuurlijk.

Ook partner worden van Cryptotakkies 😇 ? Neem dan hier contact met ons op!

Ook interessant